Розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2019 році.

Розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати  у 2019 році.

Розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати  у 2019 році.

Багато показників, які необхідно розраховувати підприємцям в Україні для сплати податків,  залежить від розміру мінімальної заробітної плати (МЗП) або прожиткового мінімуму (ПМ), встановленого для працездатних осіб. При цьому багато з них прив’язані до МЗП або ПМ, встановленим з 1 січня звітного періоду. На протязі 2019 року МЗП не буде змінюватись, а ПМ збільшиться двічі

В таблиці приведені розміри МЗП та ПМ, що затверджений Законом України від 23.11.2018 року № 2629 – VIII «Про держаний бюджет України на 2019 рік»   

  Розмір МЗП (грн) Розмір ПМ (грн)
Період 2019 рік Місяць Погодинно Загальний Діти до 6 років Діти від 6 до 18 років Для працездатних Для осіб, що втратили працездатність
з  1 січня 4 173 25,13 1 853 1 626 2 027 1 921 1 497
з 1 червня 1 936 1 699 2 118 2 007 1 564
з 1 грудня 2 027 1 779 2 218 2 102 1 638